Cát sơn tây

KHAI THÁC CAT

Thông số sản phẩm

Chúng tôi cũng cấp các loại cát được khai thác tại CHU MINH,SƠN TÂY ,TRUNH HÀ..

Gọi ngay: 0978.803.398 (từ 8h15 đến 17h15 hàng ngày)

Chúng tôi cũng cấp các loại cát được khai thác tại CHU MINH,SƠN TÂY ,TRUNH HÀ..