Cát cầu cầm

20150817_102223

Thông số sản phẩm

Cát cầu cầm được dùng đổ bê tông,xây chát.

Gọi ngay: 0978.803.398 (từ 8h15 đến 17h15 hàng ngày)

Cát cầu cầm được dùng đổ bê tông,xây chát.